ساعت

ساعت دارای تاریخچه بسیار طولانی و شیرینی است و ابزاری است که امروزه کمترین کسی نمونه ای از آن را در خانه یا بصورت مچی استفاده نمی کند.

کشور سوییس بعنوان سرآمد تولیدکنندگان ساعت و موتور آن شهرت دارد و در ایران نیز تقریبا اکثر برندهای بزرگ دنیا حضور دارند که دارای نمایندگی های رسمی هستند و در این بخش به معرفی آنان می پردازیم.

ضمنا در ایران برندهایی هم در زمینه تولید و ساخت ساعت دست بکار شده اند که البته هنوز هم از موتورهای برندهای خارجی استفاده می کنند و امیدواریم در آینده نزدیک در این زمینه هم دست بکار شوند و به خودکفایی برسیم که در این بخش به معرفی این برندها نیز خواهیم پرداخت.