خزانه جواهرات ملی

خزانه جواهرات ملی یک گنجینه بی مانند از بی نظیرترین و کمیاب ترین جواهرات و سنگ های گرانبها در جهان است که طی قرن ها فراهم و گردآوری شده است.

هر قطعه این جواهرات گویای بخشی از تاریخ پر فراز و نشیب ملت بزرگ ایران و مبین ذوق و خلاقیت هنری مردم این مرز و بوم است که خاطره های تلخ و شیرین پیروزی ها و شکست ها، غرور و خودنمایی فرمانروایی همراه با زور و نخوت زمامداران گذشته را تداعی می کند.

شما بیننده گرامی که هم اکنون این مقاله را می خوانید قبل از اینکه محو تلالوی خیر کننده عکس های گنجینه بی مانند خزانه جواهرات ملی شوید، به علل تاریخی و چگونگی جمع آوری این جواهرات بیاندیشید و به مصداق فاعتبروا یا اولی الابصار قضاوت تاریخ و وجدان انسان های آگاه و آزاده را در مورد گردآورندگان این جواهرات دریابید و اهداف آنان را از جمع آوری این مجموعه بشناسید.

گنجینه حاضر از یکطرف بیانگر فرهنگ و تاریخ کهنسال و پر تلاطم ملت ایران و بخشی از زندگی پر ماجرای گذشتگان و از طرف دیگر معرف فرهنگ این ملت و ذوق و قریحه ایرانیان در ساختن این جواهرات با ارزش و بی نظیر است.

انگیزه ما از ارایه این جواهرات، شناخت بیشتر فرهنگ و تاریخ ایران است، با این هدف مجموعه حاضر که به ما سپرده شده است در معرض دید شما قرار می گیرد. (بر گرفته از بروشور خرانه جواهرات ملی).

در این صفحه برترین جواهرات این موزه را به شما معرفی می کنیم. برای بازدید از گنجینه خزانه جواهرات ملی لطفا به سایت بانک مرکزی مراجعه کنید.

ارسال این به یک دوست